hermitstar.com Header
CELTIC CROSS Tarot (ไพ่ยิปซี) 10 ใบ
บทที่ 1 ความหมายไพ่ Tarot (ไพ่ยิปซี) ตามกลุ่มสัญญลักษณ์
--------------------------------------------------------
การวางไพ่แบบ CELTIC CROSS เป็นวิธีการวางไพ่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถใช้ดูเรื่องราวต่างๆได้ในหลายลักษณะ เช่น ดูพื้นฐานของเจ้าชะตา, ดูเรื่องราวในระยะสั้น, ดูเรื่องราวในช่วงอายุต่างๆ , ดูความเป็นไปในช่วงปีโดยนับช่วงเวลาเป็นเดือน และอื่นๆ อีกมากมาย....
การวางไพ่แบบ CELTIC CROSS นั้นจะใช้ไพ่ทั้งหมดในสำรับ 78 ใบ คือทั้งเมเจอร์อาร์คาน่า 22 ใบ (ที่เรียนไปแล้ว) และไมเนอร์อาร์คาน่าอีก 56 ใบ (ที่กำลังจะเรียนต่อไป)', 'เนื้อหาในบทเรียนชุดนี้ จะประกอบด้วย ความหมายของไพ่ไมเนอร์อาร์คาน่า หรือไพ่ธาตุอีก 56 ใบ (ทำไมเป็นไพ่ธาตุ ดูในบทเรียนนะ)(เมเจอร์อาร์คาน่า 22 ใบ เรียนกันไปแล้วนะ จำได้เปล่า) และวิธีการวางไพ่แบบ CELTIC CROSS, การแปลความหมายจาก ไพ่แบบ CELTIC CROSS ในลักษณะต่างๆ เช่น การดูพื้นฐานของเจ้าชะตา, การดูเรื่องในระยะสั้น, การนับช่วงเวลาของเหตุการณ์เป็นเดือน, การนับอายุ จะเกิดเหตุอะไรในช่วงอายุเท่าไหร่ และการนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่ง/เรื่องอื่นๆ
เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
ไพ่ชุดรอง ไมเนอร์อาร์คาน่า (Minor Arcana)
มีความสำคัญเท่ากับไพ่ชุดหลัก มีทั้งหมด 56 ใบ ใช้ประกอบกับไพ่ชุดหลักในการพยากรณ์ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไพ่ชุดรองมีการผสมผสานความหมายกับธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์ 4 แบบคือ
ไพ่เหรียญ ให้ความหมายของธาตุดิน
ไพ่ถ้วย ให้ความหมายของธาตุน้ำ
ไพ่ดาบ ให้ความหมายของธาตุลม
ไพ่คฑา ให้ความหมายของธาตุไฟ
ไพ่แต่ละสัญลักษณ์ จะประกอบด้วยไพ่ 14 ใบ เป็นไพ่บุคคล 4 ใบ คือ ไพ่กษัตริย์ (King), ไพ่ราชินี(Queen), ไพ่นักรบ(Knight), ไพ่เด็ก(Page) และไพ่หมายเลข 1 - 10


 ไพ่เหรียญ ธาตุดิน 
 
 ไพ่เหรียญ ธาตุดิน

ถ้าพิจารณา เล่นแร่แปรธาตุ จะพยากรณ์ได้ว่าหากใครได้ไพ่ธาตุดินมาก แสดงถึงความมั่นคงในชีวิตมาก มีทรัพย์สินเงินทอง มีพื้นฐานที่สมบูรณ์ หากใครได้น้อยหรือไม่มีขึ้นในดวง ขาดพื้นฐานที่มั่นคง มีปัญหาเรื่องการเงิน ปัญหาเรื่องความเชื่อถือ ความมั่นใจในตนเอง เครดิตไม่ดี
ข้อสังเกตุ จากประสบการณ์หากมีไพ่เหรียญเยอะ อาจมาจากทำอาชีพที่ทำเงินได้ง่ายๆ เช่น งานบริการ ทำงานกลางคืน อาจต้องดูไพ่ประกอบต่างๆด้วย
 

 ไพ่ถ้วย ธาตุน้ำ 
 
 ไพ่ถ้วย ธาตุน้ำ
มีอารมณ์อ่อนไหว ตกอยู่ในห้วงความรัก ความรู้สึก ความอบอุ่น อ่อนโยน มิตรภาพที่ดี ในขณะเดียวกัน ยังหมายถึง ความสับสน แปรปรวน ทางอารมณ์ จิตใจ
ข้อสังเกตุ น้ำสามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปทรงของภาชนะ ผู้ที่ได้ไพ่ถ้วยมาก จึงเป็นคนที่ต้องการกำลังใจ ความเข้าใจ แนวทางในการดำเนินชีวิต


 ไพ่ดาบ ธาตุลม 
 
 ไพ่ดาบ ธาตุลม

หากใครได้ไพ่ดาบมาก กำลังประสบปัญหา กำลังพบกับความขัดแย้ง ชอบใช้สติปัญญา มีความก้าวร้าว และใจนักเลง เข้มแข็ง เชื่อมั่นในตนเองสูงมาก การตัดสินปัญหาแบบทำลย หรือหนีปัญหาก็ได้ หากได้ไพ่ดาบน้อย แสดงว่าชีวิตช่วงนี้สุขสบายหน่อย
ข้องสังเกตุ คนทั่วไปมักเจอไพ่ดาบ แต่จริงๆหากเราต้องการความก้าวหน้า ต้องการหาทางออกของปัญหา ต้องการความเชื่อมั่น ควรได้ไพ่ดาบธาตุลมบ้าง แต่ต้องไม่ใช่จำนวนมาก และอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญซึ่งถือว่าไม่ค่อยดี


 ไพ่คฑา ธาตุไฟ 
 
 ไพ่คฑา ธาตุไฟ

หากใครได้ไพ่คฑามาก เป็นคนมีกำลังกาย กำลังใจมาก อยากทำโน่น ทำนี่ไปทั่ว รักการงาน รักความก้าวหน้า ทะเยอทะยาน หากได้ไพ่คฑาน้อย จะเป็นคนเอื่อยเฉื่อย คิดมากกว่าทำ ขาดความเชื่อมั่นในคนเอง
ข้อสังเกตุ ผู้ที่ได้ไพ่คฑามาก ชอบวางแผน เจ้าโครงการ แต่อาจจะไม่ทำอะไรเลย นักพยากรณ์ที่เก่ง ต้องไม่คล้อยตามมากเกินไป จึงควรแนะนำให้เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง


ไพ่ชุดรองนี้ มีความสำคัญในการพยากรณ์ เพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียด เรื่องที่เกี่ยวข้อง ว่าเจ้าชะตาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด เช่น เรื่องงาน การศึกษา ความรัก ทรัพย์สิน การเงิน การลงทุน เรื่องสุขภาพ โชคลาภ เป็นต้น และยังบ่งบอกถึงสถานภาพของผู้รับคำพยากรณ์ ว่าธาตุใดมีอิทธิพล จำนวนมากน้อยต่างกันอย่างไร ดังนั้นตัวนักพยากรณ์ที่ดี ต้องจดจำและมีความเข้าใจ ความหมายรวมถึงรูปภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏว่าต้องการสื่อถึงเรื่องใด และรู้จักวิธีการผสมธาตุ และการเล่นแร่แปรธาตุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ไพ่ Tarot แต่ละใบจะมีภาพประกอบในไพ่ ซึ่งเป็นการสื่อความหมายของไพ่ใบนั้นว่า มีความหมายอย่างไร ดังนั้นควรทำความเข้าใจในความหมายของรูปภาพบนไพ่แต่ละใบ ว่ามีความหมายถึงอะไร จะทำให้เข้าใจความหมายโดยรวมของไพ่ใบนั้นด้วย และความหมายเฉพาะอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการนำความหมายของไพ่ไปปรับให้เข้ากับเรื่องที่ต้องการ

HermitStar 30 เมษา'' 2549 / 2006-04-30 / 13:27:40
 
หมายเหตุ
เว็บไซท์ HermitStar.Com ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2548 และได้หยุดการพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซท์ตั้งแต่ปี 2553
เว็บไซท์เดิมสร้างด้วยระบบ PHPNUKE ซึ่งต่อมาถูก Hack ทำให้เว็บไซท์เสียไป
เราได้สร้างเว็บไซท์ HermitStar.com ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสิ่งที่ได้เคยทำ และคงความรู้เกี่ยวกับไพ่ Taro ไว้
โดยพยายามคงรูปแบบและเนื้อหาให้ใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด  เพื่อระลึกถึงวันเวลาที่ผ่านมา 
 ขอบคุณทุกท่านที่ผ่านมาเยี่ยมฃมเว็บไซท์ของเรา 
--------------------
HermitStar.Com by Sitemagic CMS - Open Source Content Management System - Login
Follow us on Facebook  Follow us on Twitter  Follow us on LinkedIn