hermitstar.com Header
ตอบคำถามด้วยไพ่ Tarot (ไพ่ยิปซี) 4 ใบ
บทที่ 5 การเลือกไพ่ , การเรียงไพ่
--------------------------------
คราวนี้เรามาคุยกันเรื่องวิธีการเลือกไพ่ Tarot (ไพ่ยิปซี) และการเรียงไพ่ เพื่อที่จะตอบคำถามด้วยไพ่ 4 ใบ
ตอบคำถามด้วยไพ่ Tarot (ไพ่ยิปซี) 4 ใบ 
        การตอบคำถามด้วยไพ่ Tarot (ไพ่ยิปซี) 4 ใบนี้ จะใช้สำหรับตอบคำถามให้กับผู้อื่น โดยคนอื่นเป็นคนถามปัญหาของเขาแล้วให้เราอ่านไพ่ให้  หรือเราจะถามเองแล้วอ่านไพ่เองก็ได้  การเลือกไพ่ Tarot (ไพ่ยิปซี) และการเรียงไพ่ มีขั้นตอนดังนี้
        1. เตรียมสถานที่สำหรับการวางไพ่ โดยจะเป็นโต๊ะกว้างพอประมาณ หรือพื้นสะอาดที่นั่งได้ก็ได้ และควรมีผ้าปูพื้นที่จะวางไพ่ เพื่อไม่ให้ไพ่เสีย สะดวก และดูดี  ควรใช้ผ้าที่หนาสักหน่อยจะทำให้หยิบไพ่ได้ง่าย
        2. เลือกไพ่ชุดหลัก (Major Arcana) ทั้งหมด 22 ใบ ออกมาจากชุดไพ่ก่อน และนับให้ครบ 22 ใบ ควรนับไพ่ทุกครั้งที่เริ่มดูเพื่อให้แน่ใจว่ามีไพ่ครบ 22 ใบจริงๆ (ดูรายละเอียดว่ามีไพ่อะไรบ้างจากเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านมา..  )
        3. ผู้ถามตั้งคำถามที่ต้องการ อย่างรัดกุม โดยระบุถึงคนที่เกี่ยวข้อง  เรื่อง  เหตุการณ์  เวลา  สถานที่  ยิ่งระบุรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ ก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนตามเนื้อหาที่เราถาม  อาจจะเป็นการถามในใจ หรือถามออกเสียงก็ได้ ที่สำคัญคือ ต้องมีสมาธิ  ตั้งใจถามคำถาม 
        4. ผู้ถามสับไพ่ตามความถนัด  จำนวนครั้งตามต้องการ โดยระหว่างที่สับไพ่ให้ถามคำถามไปด้วย
        5. วางกองไพ่คว่ำหน้าไพ่ลงบนโต๊ะ  แล้วให้ผู้ถามแบ่งไพ่เป็น 3 กอง วางเรียงกัน  จากนั้นจับกองไพ่รวมเป็นกองเดียวกัน โดยเอากองไพ่กองไหนทับซ้อนกันก่อนก็ได้ตามต้องการ
        6. วางไพ่คว่ำหน้าไพ่ลงบนโต๊ะ ให้ผู้ถามวางมือสองมือบนไพ่ แล้วตั้งใจถามคำถามที่ต้องการอีกครั้ง
        7. ผู้อ่านไพ่ใช้มือที่ถนัด คลี่ไพ่บนโต๊ะออกให้ไพ่เรียงซ้อนกันเหมือนพัด (เหมือนที่เล่นในหนัง... ทำเป็นจำไม่ได้  )
        8. ให้ผู้ถามเลือกไพ่ออกมาจากกองทีละใบ ทั้งหมด 4 ใบ ยังไม่ต้องเปิดดู นำมาวางคว่ำหน้าบนโต๊ะเรียงกันตามลำดับจากซ้ายไปขวาของผู้อ่านไพ่
        9. ให้ผู้ถามเลือกไพ่จากไพ่ 4 ใบที่เลือกไว้ทีละใบ โดยเลือกใบไหนก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเปิดดู แล้ววางเรียงกันใหม่ ตามลำดับที่เลือกจากซ้ายไปขวาของผู้อ่านไพ่
        10. เปิดไพ่ดูตามลำดับ แล้วมาแปลความหมายกัน... เฮ้อ.. เลือกได้ซะที 
          คราวหน้าเราจะได้มาแปลความหมายไพ่กัน ว่ามีหลักการแปลอย่างไรบ้าง.
HermitStar 2006-02-10 / 08:16:34
 
หมายเหตุ
เว็บไซท์ HermitStar.Com ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2548 และได้หยุดการพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซท์ตั้งแต่ปี 2553
เว็บไซท์เดิมสร้างด้วยระบบ PHPNUKE ซึ่งต่อมาถูก Hack ทำให้เว็บไซท์เสียไป
เราได้สร้างเว็บไซท์ HermitStar.com ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสิ่งที่ได้เคยทำ และคงความรู้เกี่ยวกับไพ่ Taro ไว้
โดยพยายามคงรูปแบบและเนื้อหาให้ใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด  เพื่อระลึกถึงวันเวลาที่ผ่านมา 
 ขอบคุณทุกท่านที่ผ่านมาเยี่ยมฃมเว็บไซท์ของเรา 
--------------------
HermitStar.Com by Sitemagic CMS - Open Source Content Management System - Login
Follow us on Facebook  Follow us on Twitter  Follow us on LinkedIn