hermitstar.com Header
CELTIC CROSS Tarot (ไพ่ยิปซี) 10 ใบ
บทที่ 7 ความหมาย ไพ่ถ้วย (3)
-----------------------------------
          บทนี้เป็นความหมาย ไพ่ถ้วย (3) คือไพ่ถ้วยหมายเลข 6 - 10 มาดูความหมายกัน
 
 
กลุ่มไพ่ถ้วย (3)
6 ถ้วย
ไพ่ยิปซี 6 ถ้วย six_of_cups.jpg
 

 
6 ถ้วย
 
ติดอดีต ย้ำคิดย้ำทำ ซ้ำซาก การโคจรกลับมาพบกันใหม่อีกครั้ง การกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีต หรือสิ่งที่ทำไว้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ การยื่นอุทรณ์ การยื่นฎีกา การย้อนกลับไปสู่อดีต จากภาพเปลี่ยนเป็นความรักที่บิรสุทธิ์ ความรักในวัยเด็ก ไม่ยึดติดในฐานะการเงิน ความรักเก่ากับมา ความรักต่างวัย เรื่องหน้าที่การงานสื่อถึงการทำงานอะไรก็ได้ แต่ตัวเองต้องรัก ทำงานกับผู้ร่วมงานที่คบหากันมานาน หรือมีวัยวุฒิที่แตกต่างกัน ทำงานกับผู้สูงวัยหรือเด็ก เช่น ขายของเล่น ขายเสื้อผ้าเด็ก ขายอาหารบำรุงสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย แต่เป็นรองจากไพ่ 10 ถ้วย เป็นความรักที่ดูผูกพันธ์กันลึกซึ้ง เงินทองไม่ขาดมือ จะเสียเงินก็มาจากญาติมิตร หรือคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง
7 ถ้วย
ไพ่ยิปซี 7 ถ้วย seven_of_cups.jpg
 

 
7 ถ้วย
 
ความคิดฝันจินตนาการสูงจนไม่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง โครงการเยอะ โปรเจคเยอะ แต่ยังไม่สามาถทำให้เป็นรูปเป็นร่างได้ ภาพลวงตา ทางเลือกที่มีมากมายจนสับสน ไพ่ใบนี้ดีสำหรับคนที่ต้องการจินตนาการหลากหลาย แต่ไม่ดีสำหรับช่วงที่ต้องการขอ้สรุปที่ชัดเจน ระวังการใช้จ่ยฟุ่มเฟือย ระวังการโกหกหลอกลวง ความคิดฟุ้งเฟ้อ ฟุ้งซ่าน ฝันลมๆแล้งๆ คิดแต่เรื่องเหลวไหลไร้สาระ เหมาะกับงานตกแต่ง ออกแบบ สื่อถึงฐานะที่พอมีพอกิน แต่ยังต้องการไม่จบสิ้น เป็นความอยากได้ อยากมี ฝันที่อยากทำแต่ยังทำไม่ได้ ความรักแบบหลงไหลเพ้อฝัน
8 ถ้วย
ไพ่ยิปซี 8 ถ้วย eight_of_cups.jpg
 

 
8 ถ้วย
 
การยอมสละ ละลด การหันหลังให้กับปัจจุบัน เพื่อไปตายเอาดาบหน้า กำลังยอมละทิ้งสิ่งที่ตัวเองสร้างสรรค์มา เพื่อออกแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า การจากไปอย่างผิดหวัง การเดินทางไกลจากครอบครัว ชีวิตที่เดินทางให้ถึงเป้าหมายแต่ยังไม่สำเร็จ การทำงานที่ห่างไกลจากครอบครัว หรือมีที่พักห่างไกลจากชุมชน การไปทำงานต่างประเทศ ทำงานเกี่ยวกับการขนส่ง การย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานไปสู่สิ่งที่ไม่ชอบนัก มีฐานะดีคนหนึ่ง การสูญเสียทัรพย์สิน สูญหาย ไม่ได้มา ทรัพย์สินที่หามาไม่ได้ใช้เพราะอยู่ไกล หากกู้ยืมเงินลำบาก หากจะแก้ไขให้กู้เงินต่างถิ่นหรือต่างประทเศจะดีกว่า ความรักเลิกลาแบบสงบสันติ ความรักที่อยู่ห่างไกลกัน
9 ถ้วย
ไพ่ยิปซี 9 ถ้วย nine_of_cups.jpg
 

 
9 ถ้วย
 
ความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลาย สุขภาพทางกายแข็งแรง สมบูรณ์ ความสุขทางวัตถุ ความพอใจทางเพศ มีเสน่ห์ เหมาะกับงานขาย งานบริการ งานที่ขายของได้ทั้ง 2 เพศ ธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือย นักร้อง นักดนตรี อยู่ในทำเลที่ดีมั่นคง ซื้อข้าวของเครื่องใช้ได้ตามต้องการ ความรักที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
10 ถ้วย
ไพ่ยิปซี 10 ถ้วย ten_of_cups.jpg
 

 
10 ถ้วย
 
ไพ่แห่งความสมปรารถนา ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข ความสุขที่กำลังย่างกรายเข้ามา รักแท้ ครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์ ได้ลูกเขย ลูกสะใภ้เข้าบ้าน งานที่ดี งานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก บริการ ขายอาหาร ธุรกิจในครอบครัว เช่น ประเภทงานโรงสี รับเลี้ยงเด็ก เลี้ยงสัตว์ สื่อถึงความสะดวกสบาย ถ้ามี 10 เหรียญร่วมด้วยยิ่งดีใหญ่
HermitStar 28 พฤษภาคม 2549

เรียนไพ่ Tarot กับ HermitStar 2006-05-28 / 07:22:29
หมายเหตุ
เว็บไซท์ HermitStar.Com ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2548 และได้หยุดการพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซท์ตั้งแต่ปี 2553
เว็บไซท์เดิมสร้างด้วยระบบ PHPNUKE ซึ่งต่อมาถูก Hack ทำให้เว็บไซท์เสียไป
เราได้สร้างเว็บไซท์ HermitStar.com ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสิ่งที่ได้เคยทำ และคงความรู้เกี่ยวกับไพ่ Taro ไว้
โดยพยายามคงรูปแบบและเนื้อหาให้ใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด  เพื่อระลึกถึงวันเวลาที่ผ่านมา 
 ขอบคุณทุกท่านที่ผ่านมาเยี่ยมฃมเว็บไซท์ของเรา 
--------------------
HermitStar.Com by Sitemagic CMS - Open Source Content Management System - Login
Follow us on Facebook  Follow us on Twitter  Follow us on LinkedIn